Back

Maturitní zkoušky

Maturita 2023

Doporučujeme k prostudování

Společná část

Didaktické testy
(Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo Matematika)

  • Jarní termín 2.–5. května 2023
  • Podzimní termín 1.–5. září 2023
Maturanti

Profilová část

Pravidla pro organizaci profilové části maturitní zkoušky:

Písemná část – všechny obory

Jaro 2023

  • Český jazyk a literatura – 13. dubna 2023
  • Cizí jazyk – 14. dubna 2023

Podzim 2023

  • Český jazyk a literatura – 6. a 7. září 2023
  • Cizí jazyk – 6. a 7. září 2023

Oborová maturita

Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání
Fotograf
Gastronomie
Hotelnictví
Kosmetické služby
Podnikání

 

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2023 se podávají u zástupkyň ředitele ve dnech 14. 11. 2022 – 1. 12. 2022

  • Sekce gastronomie Mgr. Irena Mikešová
  • Sekce služeb a obchodu RNDr. Viera Zábojníková