Maturitní zkoušky

Maturita bez covidu

Doporučujeme k prostudování

Společná část

Důležité upozornění k didaktickým testům 24. – 26. 5. 2021

  1. Žáci musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu (PCR nebo antigenní test) na nemoc covid-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
    Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

    1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní;
    2. certifikátem MZdr o provedeném očkování proti Covid-19 a od aplikace druhé očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.
  2. V prostorách školy všichni žáci i zaměstnanci školy nosí respirátor nebo chirurgickou roušku (podle aktuálně platného opatření MZdr).

Didaktické testy

Maturanti

Profilová část

Písemná část – všechny obory

Český jazyk a literatura – v letošním školním roce zrušena

Anglický jazyk – v letošním školním roce zrušena

Oborová maturita

Cestovní ruch

Obhajoba maturitní práce: 14. června 2021

Ústní zkouška: 15.–18. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Ekonomika a podnikání

Praktická maturitní zkouška: 26.–27. dubna 2021

Ústní zkouška: 16.–17. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Maturitní předměty:


Fotograf

Praktická maturitní zkouška: 28.–30. dubna 2021

Ústní zkouška: 7.–8. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Maturitní předměty:


Gastronomie

Obhajoba maturitní práce: 14. června 2021

Ústní zkouška: 15.–17. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Témata maturitních prací:

Maturitní předměty:


Hotelnictví

Obhajoba maturitních prací: 7. června 2021

Ústní zkouška: 8.–11. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Kosmetické služby

Praktická maturitní zkouška: 18.–19. května 2021

Ústní zkouška: 3.–4. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Maturitní předměty:


Obchodník

Praktická maturitní zkouška: 26.–27. dubna 2021

Ústní zkouška: 14.–15. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Maturitní předměty:


Podnikání

Obhajoba maturitní práce: 3.–4. června 2021

Ústní zkouška: 15.–18. června 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka je nepovinná.

Maturitní předměty:


Termíny opravných praktických maturitních zkoušek