Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2022

Doporučujeme k prostudování

Společná část

Didaktické testy – 2.–6. května 2022

Maturanti

Profilová část

Hodnocení maturitních zkoušek

Písemná část – všechny obory

Český jazyk a literatura – 12. dubna 2022

Cizí jazyk – 13. dubna 2022

Oborová maturita

Cestovní ruch

Obhajoba maturitní práce: 17. května 2022

Ústní zkouška: 18.–20. května 2022

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Ekonomika a podnikání
Fotograf
Gastronomie

Obhajoba maturitní práce: 17. května 2022

Ústní zkouška: 18.–20. května 2022

Témata maturitních prací:

Maturitní předměty:


Hotelnictví

Obhajoba maturitních prací: 23. května 2022

Ústní zkouška: 24.–28. května 2022

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Kosmetické služby
Podnikání