Back

Maturitní zkoušky

Maturanti

Doporučujeme k prostudování

Společná část

Didaktické testy
(Český jazyk a literatura, Cizí jazyk nebo Matematika)

  • Jarní termín 2.–6. května 2024
  • Podzimní termín 2.–5. září 2024
Maturanti

Profilová část

Pravidla pro organizaci profilové části maturitní zkoušky:

Písemná část – všechny obory

Jaro 2024

  • Český jazyk a literatura – 12. dubna 2024
  • Cizí jazyk – 15. dubna 2024

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu pro písemné práce maturitní zkoušky

Oborová maturita

Cestovní ruch
Ekonomika a podnikání
Fotograf
Gastronomie
Hotelnictví
Kosmetické služby
Podnikání

 

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2024 se podávají u zástupkyň ředitele ve dnech 20. 11. 2023 – 1. 12. 2023

  • Sekce gastronomie Mgr. Irena Mikešová
  • Sekce služeb a obchodu RNDr. Viera Zábojníková