Maturitní zkoušky

Maturita bez covidu

Doporučujeme k prostudování

Společná část

Didaktické testy

Maturanti

Profilová část

Písemná část – všechny obory

Český jazyk a literatura – v letošním školním roce zrušena

Anglický jazyk – v letošním školním roce zrušena

Oborová maturita

Cestovní ruch

Obhajoba maturitní práce: 18. května. 2021

Ústní zkouška: 24.–27. května 2021

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Ekonomika a podnikání

Praktická maturitní zkouška: 26.–27. dubna 2021

Ústní zkouška: 19.–24. května 2021

Maturitní předměty:


Fotograf

Praktická maturitní zkouška: 28.–30. dubna 2021

Ústní zkouška: 24.–25. května 2021

Maturitní předměty:


Gastronomie

Obhajoba maturitní práce: 18. května 2021

Ústní zkouška: 24.–26. května 2021

Témata maturitních prací:

Maturitní předměty:


Hotelnictví

Obhajoba maturitních prací: 17. května 2021

Ústní zkouška: 19.–21. května 2021

Témata maturitních prací

Maturitní předměty:


Kosmetické služby

Praktická maturitní zkouška: 26.–27. dubna 2021

Ústní zkouška: 17.–18. května 2021

Maturitní předměty:


Obchodník

Praktická maturitní zkouška: 26.–27. dubna 2021

Ústní zkouška: 17.–18. května 2021

Maturitní předměty:


Podnikání

Obhajoba maturitní práce: 17.–18. května 2021

Ústní zkouška: 19.–27. května 2021

Maturitní předměty: