Back

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 pod č.j. 20/5

Datum zařazení do sítě škol: Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol
č.j. 31 814/2001-21 ze dne 11. ledna 2002

Ředitelka školy: RNDr. Jana Marková

Počet žáků: 2 000

Počet zaměstnanců: 280

Od 1. 7. 2012 se sloučila Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 106 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm obchodním Brno, Jánská 22.

Od 1. 7. 2015 škola nese nový název: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Poloha školy