Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s výučním listem – denní studium (3 roky)

Obory vzdělání s výučním listem – zkrácené studium (1 rok)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Nástavbové studium denní (2 roky)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s výučním listem – denní studium (3 roky)

Obory vzdělání s výučním listem – zkrácené studium (1 rok)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium (2 roky)

Uchazeči přijatí na odvolání v 1. kole

Zápisový lístek

Zápisový lístek přineste vyplněný na studijní oddělení co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Úřední hodiny na studijním oddělení Charbulova 106, Brno jsou každý pracovní den od 7.00 hod do 15 hod. Jinou dobu je možné domluvit telefonicky. V případě potřeby volejte  548 424 132.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje další kola přijímacího řízení. pro všechny obory v tabulce platí, že uchazeč neskládá přijímací zkoušku. Přihlášky přijímáme do 6. 6. 2018.

Seznam oborů s volnými místy

Obor Počet volných míst Způsob ukončení studia Délka Forma Kód KKOV
Pekař 15 výuční list 3 denní 29-53-H/01
Kuchař-číšník 25 výuční list 3 denní 65-51-H/01
Řezník-uzenář 20 výuční list 3 denní 29-56-H/01
Výrobce textilií 10 výuční list 3 denní 31-57-H/01
Prodavač 18 výuční list 3 denní 66-51-H/01
Cestovní ruch 5 maturita 4 denní 65-42-M/02
Ekonomika a podnikání 6 maturita 4 denní 63-41-M/01
Fotograf 5 maturita 4 denní 34-56-L/01
Kosmetické služby 5 maturita 4 denní 69-41-L/01
Obchodník 15 maturita 4 denní 66-41-L/01
Hotelnictví 10 maturita 4 denní 65-42-M/01
Gastronomie 5 maturita 4 denní 65-41-L/01
Kadeřník
(pro absolventy SŠ)
8 výuční list 1 denní 69-51-H/01
Pekař
(pro absolventy SŠ)
5 výuční list 1 denní 29-53-H/01
Řezník-uzenář
(pro absolventy SŠ)
4 výuční list 1 denní 29-65-H/01
Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař
(pro absolventy SŠ)
20 výuční list 1 denní 65-51-H/01
Kosmetické služby
(pro absolventy SŠ s MT)
9 maturita 2 denní 69-41-L/01

Kritéria pro přijímání uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení

Formuláře přihlášek ke studiu: k dispozici přímo na naší škole, nebo odkaz: