Informace pro budoucí 1. ročníky

Hotelnictví a cestovní ruch

Adaptační kurz pro studenty oboru Hotelnictví

Volná místa pro uchazeče o studium

Ředitelka školy vyhlašuje další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijímání uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení

Formuláře přihlášek ke studiu: k dispozici přímo na naší škole, nebo odkaz:

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Obory vzdělání s výučním listem – denní studium (3 roky)

Obory vzdělání s výučním listem – zkrácené studium (1 rok)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní studium (4 roky)

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium (2 roky)

Zápisový lístek

Zápisový lístek přineste vyplněný na studijní oddělení co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Úřední hodiny na studijním oddělení Charbulova 106, Brno jsou každý pracovní den od 7.00 hod do 15 hod. Jinou dobu je možné domluvit telefonicky. V případě potřeby volejte  548 424 132.

Počty tříd a přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kritéria k přijímání uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení

Kritéria k přijímání uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria k přijímání uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (centrálně zadávané a vyhodnocované testy).

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
65-42-M/02 Cestovní ruch 1 30 státní
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

zaměření Ekonomika obchodu a služeb

zaměření Ekonomika cestovního ruchu

1 30 státní
34-56-L/01 Fotograf 1 30 státní
65-41-L/01 Gastronomie

zaměření Kuchař

zaměření Číšník

1 30 státní
65-42-M/01 Hotelnictví 2 60 státní
69-41-L/01 Kosmetické služby

ŠVP Kosmetička-vizážistka

1 40 státní
66-41-L/01 Obchodník

ŠVP Manažer obchodu

1 30 státní

Obory vzdělání s výučním listem

Kritéria k přijímání uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
66-52-H/01 Aranžér 1 30 ×
29-54-H/01 Cukrář 3 90 ×
69-51-H/01 Kadeřník 3 90 ×
65-51-H/01 Kuchař-číšník

ŠVP  Číšník

ŠVP  Kuchař

ŠVP  Kuchař-číšník

2

2

2

180 ×

×

×

29-53-H/01 Pekař 1 30 ×
66-51-H/01 Prodavač 2 60 ×
29-56-H/01 Řezník-uzenář 1 30 ×
31-57-H/01 Výrobce textilií 1 18 ×

Obory vzdělání s výučním listem – dálkové studium (3 roky)

Kritéria k přijímání uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem – dálkové studium

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
66-51-H/01 Prodavač – dálková forma

ŠVP  Specialista maloobchodu

1 30 ×

Obory vzdělání s výučním listem – zkrácené studium (1 rok)

Kritéria k přijímání uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem zkrácené studium – denní forma

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
29-54-H/01 Cukrář 1 30 ×
69-51-H/01 Kadeřník 1 30 ×
65-51-H/01 Kuchař-číšník

ŠVP  Číšník

ŠVP  Kuchař

1 30 ×
29-53-H/01 Pekař 1 15 ×
66-51-H/01 Prodavač 1 30 ×
29-56-H/01 Řezník-uzenář 1 12 ×
31-57-H/01 Výrobce textilií 1 12 ×

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium (2 roky)

Kritéria k přijímání žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou zkrácené studium – denní forma

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
69-41-L/01 Kosmetické služby

ŠVP  Kosmetička-vizážistka

1 20 ×

Obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium

Kritéria k přijímání uchazečů pro absolventy tříletých oborů s výučním listem

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.

Uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky (centrálně zadávané a vyhodnocované testy).

Obor Počet tříd Počet přijímaných Přijímací zkoušky
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 2 60 státní

Upozornění:

U nástavbového studia se předpokládá vzhledem k povinné maturitní zkoušce z cizího jazyka znalost německého nebo anglického jazyka na úrovni středního vzdělání s výučním listem.

Přijímací zkoušky

Uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia konají přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Požadavky k přihlášce ke studiu na střední škole

Požadavky k přihlášce ke studiu na střední škole

 • Žáci základní školy, na přihlášce chování a prospěch uchazeče potvrzený základní školou (razítko, jméno, podpis).
 • Uchazeči, kteří již nejsou žáky základní školy – úředně ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky – 8. a 9. ročník ZŠ, nebo předložení originálů na matrice školy.
 • Kopie všech vysvědčení, které uchazeč získal na střední škole (případně potvrzení o studiu na střední škole).
 • Na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání s ohledem na školní vzdělávací program.

Případně:

 • Vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny.
 • U cizinců (mimo občany EU) – potvrzení o pobytu v ČR.
 • V případě studia na zahraniční škole požadujeme přeložená a ověřená výše uvedená vysvědčení za základní školu a nostrifikaci těchto vysvědčení.

Požadavky k přihlášce ke studiu – nástavbové studium

 • Uchazeči ze střední školy – chování a prospěch uchazeče na přihlášce potvrzený střední školou.
 • Uchazeči, kteří již nejsou studenty střední školy – úředně ověřené kopie vysvědčení za 1., 2., 3. ročník SŠ, výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo předložení originálů na matrice školy.

Případně:

 • Vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny.
 • U cizinců (mimo občany EU) – potvrzení o pobytu v ČR.
 • V případě studia na zahraniční škole požadujeme přeložená a ověřená výše uvedená vysvědčení za střední školu a nostrifikaci těchto vysvědčení.

Požadavky k přihlášce ke studiu – zkrácené studium

 • Uchazeči ze střední školy – chování a prospěch uchazeče na přihlášce potvrzený střední školou, úředně ověřené kopie vysvědčení za všechny ročníky střední školy včetně výpisu za I. pololetí závěrečného ročníku nebo předložení originálů na matrice školy.
 • Uchazeči, kteří již nejsou studenty střední školy – úředně ověřené kopie vysvědčení.
  za všechny ročníky střední školy, výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo maturitního vysvědčení, případně předložení originálů na matrice školy
 • Na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání s ohledem na školní vzdělávací program.

Případně:

 • Vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny.
 • U cizinců (mimo občany EU) – potvrzení o pobytu v ČR.
 • V případě studia na zahraniční škole požadujeme přeložená a ověřená výše uvedená vysvědčení za střední školu a nostrifikaci těchto vysvědčení.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • aktuální informace na:

Informace školního roku 2017/18

zveřejněno
22/11/2017

Výsledky voleb do školské rady

Žijeme naplno

zveřejněno
04/06/2018

V brněnském cukrářství Kreativ

zveřejněno
21/05/2018

Beseda s paní Vlastou Černou

zveřejněno
14/05/2018

Grilované pochoutky

zveřejněno
10/05/2018

Výsledky soutěže Birell Cup 2018

zveřejněno
27/04/2018

Na stáži v Německu

zveřejněno
25/04/2018

Svatba v přírodě

zveřejněno
23/04/2018

Pokladní systémy

Co o nás říkají naši absolventi

Vaclav-Sorma

Václav Šorma

Můj otec vlastní malou restauraci kousek od Brna, a tak pro mě už od mala bylo velkým snem stát se kuchařem a jednou tuto restauraci vést. Volba tedy byla jasná. V deváté třídě jsem si podal přihlášku na Charbulku, (Pokračování textu…)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eliška Dernerová

Na počátku mé profesní cesty byla „Charbulka“. V samotném startu mé cukrářské kariéry svou důležitou roli splnila paní Věra Štěpánská, učitelka odborných předmětů, tohoto času v důchodě, k níž i nadále cítím velkou úctu a vděk. (Pokračování textu…)
Lubos_Xaver_Vesely

Luboš Xaver Veselý

"Narodil jsem se v Brně, a tak bylo naprosto jasné, že jsem si pro své vzdělání vybral Charbulku. Ta mě vybavila nejen odbornými vědomostmi, ale především schopnostmi komunikovat s lidmi, (Pokračování textu…)
honza-musil

Honza Musil

"Na této škole jsem se vyučil v oboru Kuchař-číšník. Nevím, jaká slova volit pro přátele a kamarády, kteří mi vytvořili takové příjemné podmínky, jaké jsem prožil při mém studiu, které mě vybavilo do života kromě nabytých vědomostí především komunikačními schopnostmi. (Pokračování textu…)

Nabídka služeb

zveřejněno
10/05/2018

Kosmetika Trnitá 8, Brno

zveřejněno
10/05/2018

Kadeřnictví Trnitá 8, Brno

zveřejněno
10/05/2018

Kadeřnictví Veslařská 54, Brno

zveřejněno
10/05/2018

Kadeřnictví Nové sady 44, Brno

zveřejněno
10/05/2018

Kadeřnictví Charbulova 106, Brno

zveřejněno
09/05/2018

Kosmetika Veslařská 54, Brno

zveřejněno
09/05/2018

Kosmetika Nové sady 44, Brno

zveřejněno
09/05/2018

Kosmetika Charbulova 106, Brno

zveřejněno
08/03/2018

Pronájmy nebytových prostor

zveřejněno
11/12/2017

Prodejny učňovských výrobků

Logo projektů

Škola je realizátorem projektu „Šablony 2017“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006191, podporovaným Operačním programem Věda, výzkum, vzdělávání, jenž je poskytován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen zejména na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Doba realizace projektu: 7/2017 – 6/2019.

Získaná ocenění