Veřejné zakázky

V současné době neprobíhají žádná výběrová řízení na dodávky a služby.