Back

Informace o stravování

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Jídelna ulice Charbulova 106, Brno

Úřední hodiny: pondělí–pátek: 10:20–12:30 hod.

Pravidla stravování

 1. Přihláška ke stažení – podmínka pro zavedení do evidence na celou dobu stravování.
  • Odevzdání přihlášky - nejlépe před začátkem školního roku - mailem na: hrdinova@charbulova.cz
  • Musí obsahovat jméno strávníka, číslo účtu (vyúčtování plateb), telefonní kontakt a kontaktní e-mail.
  • Žáci budou využívat jako identifikační čip na stravování bezkontaktní karty ISIC – nutno aktivovat u referentky stravování.
  • Změnu bankovního účtu pro konečné vyúčtování záloh stravy je třeba bezodkladně písemně oznámit referentce stravování.
 2. Objednávání – přihlašování a odhlašování nejpozději 2 dny předem do 12:00 hodin
  • Každý strávník si přihlašuje a odhlašuje stravu sám.
  • Nelze objednávat bez dostatečné výše finančních prostředků.
  • Objednávkový terminál je u vchodu do jídelny.
  • Internetové stránky školy.
  • Na veřejných internetových stránkách.
  • Na telefonním čísle 548 424 164, 725 800 825
 3. Způsob platby – pro identifikaci platby nesmí chybět variabilní symbol.
  • 1. ročníky – platby posílat až po odevzdání přihlášky a přidělení variabilního symbolu.
  • Bezhotovostním příkazem z BÚ na účet školy, č.ú.:43-4685500267/0100
  • Složenkou.
  • Vklad na pokladnu v Komerční bance.
  • Při pravidelném stravování možno zřídit trvalý příkaz.
  • U platby vždy uvádějte variabilní symbol.
  • Zabezpečení včasné platby.
  • Ceny pro žáky platné od 1. 3. 2023
   Náklady v Kč Úhrada žáci
   Suroviny Režie Celkem Cena pro žáky Neodhlášený oběd
   40 50 90 40 Kč 90 Kč
 4. Po ukončení studia musí strávník tuto skutečnost oznámit referentce stravování – osobně nebo mailem. Přeplatek mu bude poukázán zpět na účet uvedený na přihlášce. 
   
 5. Po uplynutí 3 měsíců od ukončení studia nebude na žádost o vyplacení přeplatku brán zřetel.

Neodhlášený a nevydaný oběd bude zaúčtován za plnou cenu včetně všech režií.

Jídelníček a objednávka obědů

Vnitřní řády