Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky 2021

Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení termínu závěrečných zkoušek

V souladu s právními předpisy a Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258-2021-1 a dodatkem č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021, dále materiálem MŠMT Závěrečné zkoušky v roce 2021 ze dne 10. března 2021 stanovuje ředitelka školy způsob a termíny konání závěrečných zkoušek pro jednotlivé obory vzdělání ve školním roce 2020/2021.