Back

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky 2024

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek v roce 2024

stanovené ředitelkou školy/zkušební komisí pro všechny obory vzdělání

Závěrečné zkoušky Červen 2024 Září 2024 Prosinec 2024
Písemná zkouška 3. 6. 2024 5. 9. 2024 2. 12. 2024
Praktická zkouška z odborného výcviku 4.–21. 6. 2024 6.–13. 9. 2024 3.–5. 12. 2024
Ústní zkouška 11.–25. 6. 2024 16.–20. 9. 2024 12. 12. 2024

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.