Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek v roce 2022

stanovené ředitelkou školy pro všechny obory vzdělání

Závěrečné zkoušky Září 2022 Prosinec 2022
Písemná zkouška 6. 9. 2022 2. 12. 2022
Praktická zkouška z odborného výcviku 7.–9. 9. 2022 6.–8. 12. 2022
Ústní zkouška 16. 9. 2022 14. 12. 2022

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.