Back

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek v roce 2023

stanovené ředitelkou školy/zkušební komisí pro všechny obory vzdělání

Závěrečné zkoušky Červen 2023 Září 2023 Prosinec 2023
Písemná zkouška 1. 6. 2023 5. 9. 2023 1. 12. 2023
Praktická zkouška z odborného výcviku 2.–16. 6. 2023 6.–8. 9. 2023 4.–6. 12. 2023
Ústní zkouška 12.–23. 6. 2023 15. 9. 2023 13. 12. 2023

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.