Back
Europass

Europass 2020

Europass - dodatek k osvědčení pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN, německém DE,  popř. francouzském FR.

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3"

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Maturitní obory (denní studium)
Cestovní ruch CZ EN DE  
Ekonomika a podnikání CZ EN DE  
Fotograf CZ EN DE  
Gastronomie CZ EN DE  
Hotelnictví CZ EN DE FR
Kosmetické služby CZ EN DE  
Obchodník CZ EN DE  
Maturitní obory (nástavbové studium)
Podnikání CZ EN DE  
Maturitní obory (zkrácené studium)
Kosmetické služby CZ EN    
Maturitní obory (dálkové studium)
Podnikání CZ EN DE  
Učební obory (denní studium)
Aranžér CZ EN DE  
Cukrář CZ EN DE  
Kadeřník CZ EN DE FR
Kuchař-číšník CZ EN DE FR
Pekař CZ EN DE  
Prodavač CZ EN DE  
Řezník-uzenář CZ EN DE  
Výrobce textilií CZ EN DE  
Učební obory (zkrácené studium)
Cukrář CZ EN    
Kadeřník CZ EN DE  
Kuchař-číšník CZ EN DE  
Pekař CZ EN DE  
Řezník-uzenář CZ EN DE