Back
Studentka s notebookem

Prevence digitální propasti

 

Next Generation EU

 

Národní plán obnovy

Logo MŠMT

Prevence digitální propasti – pro znevýhodněné žáky

Střední škola Brno, Charbulova získala finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého škola znevýhodněným žákům zapůjčuje IT vybavení.

Na nákup IT vybavení byla poskytnuta podpora ze zdrojů Evropské unie.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.