Doučování žáků škol

Obory na Charbulove

 

Next Generation EU

 

Národní plán obnovy

Logo MŠMT

Doučování žáků školy

Střední škola Brno, Charbulova realizuje od 3. ledna 2022 do 31. srpna 2022 přípravu na vyučování formou doučování žáků ke zmírnění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků jako realizaci investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Aktivity doučování probíhají individuální nebo skupinovou formou.

Podrobné informace sdělí žákům vyučujících jednotlivých předmětů nebo třídní učitel.

Finanční prostředky poskytuje Evropská unie z nástroje Next Generation EU.

Doučování žáků škol