Back

Přehlídka odborných dovedností řezníků

Dvojice žáků oboru Řezník-uzenář se 11. dubna zúčastnila soutěžní přehlídky odborných dovedností, kterou pořádala ISŠ ve Valašském Meziříčí. Úkolem žáků byla výroba masných výrobků s přihlédnutím ke krajovým zvláštnostem a jejich prezentace, bourání vepřových částí, třídění ořezů a senzorický text. Naši žáci se umístili na pěkném pátém místě.