Back
Zábojníková Viera

RNDr. Viera Zábojníková

Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Sekce služeb a obchodu

Sekce služeb a obchodu

Charbulova 106
Místnost C5
Tel.: 548 424 135
Mobil: 603 840 298

zabojnikova@charbulova.cz

Další členové