Back
Svobodová Renata

Mgr. Renata Svobodová

Zástupkyně ředitelky pro OV cukrář, pekař

Zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik
Obory vzdělání Cukrář, Pekař

“Řemeslo má zlaté dno. O cukrařině se říká, že je to dřina, ale výsledek je sladký a stojí za to. Pekařství je zase nejkrásnějším řemeslem, řemeslem věčně živým a ušlechtilým.”

Centrum praktického vyučování
2. patro, dveře číslo 63
Charbulova 1057/106, Brno
Tel.:    548 424 119
Mobil: 602 740 964

Další členové