Back
Maturita za 2 roky

Uchazeč ze střední školy

Chování a prospěch uchazeče na přihlášce potvrzený střední školou.

Uchazeči, kteří nejsou žáky střední školy

  • Úředně ověřené kopie vysvědčení za všechny ročníky střední školy.
  • Úředně ověřené kopie výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Chlapec s vysvědčením