Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří online

Zveme všechny zájemce o studium na Střední škole Brno, Charbulova i jejich rodiče na online Den otevřených dveří. Bohužel v důsledku vládních opatření Vás nemůžeme osobně přivítat na naší škole a na našich provozovnách.

Prezentace školy

Prodejna a restaurace Nová Svratka

Nová Svratka

Učňovská kavárna UM café

Nebojte se nás však kontaktovat a na cokoliv zeptat!

Jsme Vám k dispozici na e-mailu (studium@charbulova.cz) a na facebookovém chatu (facebook/SŠ Charbulova).

Nebo s námi chcete mluvit osobně?

Informace Vám v tento den poskytnou od 8:00–14:00 hod.:

 • ředitelka školy RNDr. Jana Marková: 723 612 036
 • kariérový poradce, garant oboru cestovní ruch - Ing. Mgr. Jurka: 603 147 654
 • kariérový poradce – Mgr. Bílek: 776 075 096
 • informace o přijímacím řízení - Šétaffy, DiS.: 548 424 132
 • zástupce ředitelky školy - Mgr. Švandová: 608 550 968
 • vedoucí poradenského pracoviště – Mgr. Pokorná: 733 552 657
 • informace o teoretickém vyučování – Mgr. Brožková: 548 424 147
 • referentka stravování - Hrdinová: 725 800 825
 • zástupci ředitelky školy pro praktické vyučování:
  • PhDr. Mrázek pro obory aranžér, fotograf, prodavač: 602 330 424
  • Mgr. Svobodová pro obory cukrář, pekař: 602 740 964
  • Mgr. Horáková pro obory kosmetické služby, kadeřník: 602 289 226
  • Mgr. Vystrčil pro obor hotelnictví: 775 350 606
  • Mgr. Štěpánová pro obor kuchař - číšník: 602 580 496
 • vedoucí učitelé odborného výcviku:
  • obor cukrář: Přikrylová: 727 932 087
  • obor pekař: Bc. Hudeček: 724 765 033
  • obor kadeřník: Mgr. Procházková: 702 142 758
  • obor fotograf: MgA. Křížová: 607 638 525
  • obor kuchař: Javůrek: 775 246 323
  • obor řezník: Zhoř: 601 368 632
 • celoživotní vzdělávání
  • PaedDr. Marek: 602 772 022
  • Mgr. Nečas: 601 367 284

Těšíme se na Vás!

Fotografie z minulého dne otevřených dveří

Začátek

08:00

27/01/2021

Konec

14:00

27/01/2021

Adresa

Brno

Zodpovídá