Brněnské zrcadlo 2020

Harmonie 2019

7. ročník soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček

Program soutěže

9.50 hod. Slavnostní zahájení soutěže
10.05–11.05 hod. Účesová tvorba pánská kategorie
Elegantní pánský účes "CANADIAN"
10.05–11.05 hod. Dekorativní kosmetika
WILD ORCHID – latinskoamerické tance
11.55–13.00 hod. Účesová tvorba na cvičné hlavě – dámská kategorie
Angelika
11.55–13.10 hod. Účesová tvorba dámská kategorie
Nadčasové mikádo
14.00–14.30 hod. Vyhlášení výsledků
Brněnské zrcadlo 2020

Přihlášku zašlete do  2. 12. 2019

Počet účastníků:  1 žák pro každou kategorii z 1 školy

Tento počet může být navýšen na základě aktuálního počtu přihlášek. Informaci o možnosti navýšení počtu soutěžících poskytneme přihlášeným školám ihned po uzávěrce podání přihlášek po 02. 12. 2019

Příspěvek na soutěž: 500 Kč/1 soutěžící žák.

Školám bude na základě přihlášky zaslána faktura, kterou uhradí do 16. 12. 2019.
V případě neúčasti a již zaplaceném příspěvku na soutěž, se platby již nevrací.

Pravidla hodnocení: Zúčastněné školy mají právo vyslat hodnotitele – nositele hodnotitelského průkazu AKAKOS. Do každé kategorie lze vyslat jednoho hodnotitele, tj. pro účesovou tvorbu každé kategorie jednoho hodnotitele a dále pro dekorativní kosmetiku také jednoho hodnotitele. Pro hodnocení budou používány platné soutěžní řády AKAKOS.

Každá škola nese odpovědnost za zajištění souhlasu se zveřejněním jména, příjmení a fotografií svých žáků a modelů dle GDPR.

Dále možno objednat:
Stravování: oběd v ceně 71 Kč

Kontakty:

Ředitelka soutěže RNDr. Jana Marková tel.: 548 424 111
Organizace soutěže Mgr. Jitka Horáková tel.: 548 424 173, 602 289 226
RNDr. Zábojníková Viera tel.: 548 424 135, 603 840 298

Začátek

09:00

23/01/2020

Konec

15:00

23/01/2020

Adresa

Charbulova 106, Brno

Zodpovídá