Výběrové řízení na zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování

Ředitelka školy vyhlašujeme výběrové řízení na pozici zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování se zaměřením na obory vzdělání obchodu a služeb.

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo výběrového řízení je 16. července 2018

Přihlášky do výběrového řízení posílejte písemně na Střední školu Brno, Charbulova, příspěvková organizace, adresa Charbulova 1072/106, 618 00 Brno, popř. mailem podatelna@charbulova.cz

Obálku nebo předmět mailu označte heslem: „NEOTVÍRAT – ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ”.

Podrobnosti o výběrovém řízení