Učitel praktického vyučování

Přijmeme učitele praktického vyučování – odborného výcviku pro obory vzdělání: 

  • Kuchař – číšník, zaměření kuchař 
  • Kuchař – číšník, zaměření kuchař-číšník 

Kvalifikační předpoklady: 
V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., v platném znění pro učitele odborného výcviku. 

Žádosti o přijetí do pracovního poměru, včetně příloh, zasílejte poštou na adresu školy nebo mailem personální referentce na adresu kromerova@ssposbrno.cz a v kopii ředitelce školy markova@ssposbrno.cz. 

Po posouzení žádostí budou vybraní kandidáti přizváni k osobnímu jednání.  

Podmínkou je splnění všech kvalifikačních předpokladů pro učitele odborného výcviku. 

K přihlášce přiložte: 

  1. Kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně nejvyššího dosaženého vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, o dalším dosaženém vzdělání), pedagogickém vzdělání apod. 
  2. Strukturovaný profesní životopis včetně uvedení délky pedagogické praxe, pracovního zařazení a dosavadního zaměstnání. 
  3. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Adresa školy: 
Střední škola Brno, Charbulova, p. o. 
Charbulova 1072/106 
618 00 Brno