Šablony 2017

Projekt Šablony

Je to projekt realizovaný v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání. V jeho rámci realizujeme následující aktivity:

Šablona Název Počet
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ 320
III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 38
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 35
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 6
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin 6
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 5
III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin 16
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) 23
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 15
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ 6
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ 2
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 20

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2017 a bude ukončena 30. 6. 2019.