Šablony 2017

Projekt Šablony

Je to projekt realizovaný v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání. V jeho rámci realizujeme následující aktivity:

ŠablonaNázevPočet
III/1.2Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ320
III/1.5Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ38
III/1.6Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ35
III/2.1Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin6
III/2.4Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin6
III/2.5Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin5
III/2.6Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin16
III/2.7Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)23
III/2.8Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)15
III/2.9Tandemová výuka na SŠ6
III/3.1Zapojení ICT technika do výuky na SŠ2
III/4.1Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem20

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2017 a bude ukončena 30. 6. 2019.