Mimořádná opatření

Koronavirus

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání jsou uzavřeny všechny školní provozovny. Týká se to:

  • Kadeřnictví
  • Kosmetiky
  • Prodejen učňovských výrobků
  • Učňovské kavárny UM

Ode dne 11. března 2020 až do odvolání se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

DOPORUČENÉ CHOVÁNÍ BĚHEM KARANTÉNY 

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
  • dodržovat základní hygienická pravidla, důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, používat dezinfekci rukou a to zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety;
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
  • omezit cestování;
  • dodržovat pravidla respirační hygieny, tj. při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit; 
  • při příznacích respiračního onemocnění telefonicky kontaktovat lékaře příp. Krajskou hygienickou stanici.