Asistent/ka pedagoga

Řezník

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace přijme s nástupem od ledna 2019 na úvazek 0,775 

Asistenta pedagoga pro praktické vyučování žáka 1. ročníku oboru ŘEZNÍK–UZENÁŘ

Požadované kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících číslo 563/2004 Sb.

Platové podmínky se řídí ZP a nař. Vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Kontakt:

Mgr. Ditta Pokorná, pokorna.ditta@charbulova.cz
Tel: 733 552 657
Vedoucí poradenského pracoviště, speciální pedagog